Ủng hộ

Là một nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm trong khu vực IVD, CHKBio chú trọng nhiều đến việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ thỏa đáng cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp đào tạo trực tuyến cho khách hàng để giúp họ học cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách chính xác. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để dễ sử dụng và chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ dịch vụ sau bán hàng khi khách hàng gặp sự cố hoặc sự cố. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, hầu hết các tài liệu hướng dẫn và video hướng dẫn vận hành đều có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Support

Hướng dẫn vận hành Bộ phát hiện RT-PCR COVID-19 (đông khô) - Máy PCR MA688 

Bộ phát hiện PCR COVID-19 RT (Đông khô) Hướng dẫn vận hành-Máy PCR UF 300 

Hướng dẫn vận hành-UF
Máy 150 PCR